Εγγραφή

Κατηγορία Εγγραφής Early Bird Εγγραφές
έως 05/09/2024
Εγγραφές από
06/09 έως 04/10/24
& onsite
ΜΕΛΗ Σ.Ε.Ε. 120€ 150€
Οδοντίατροι και Ιατροί 150€ 200€
Μεταπτυχιακοί φοιτητές –
Ειδικευόμενοι, μέλη
90€ 120€
Μεταπτυχιακοί φοιτητές –
Ειδικευόμενοι, μη μέλη
120€ 150€
Φοιτητές Οδοντιατρικής – Ιατρικής 30€
Νοσηλευτές – Παραϊατρικό προσωπικό 50€

*Σε περίπτωση που επιθυμείτε τιμολόγιο παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Φορέα Διοργάνωσης στο info@stomatologia.gr.
Επισημαίνεται ότι η έκδοση τιμολογίου επιβαρύνει τις παραπάνω τιμές με Φ.Π.Α. 24%.

Η Εγγραφή περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση Συνεδρίου
  • Συνεδριακό υλικό
  • Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
  • Πιστοποιητικό Συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική αξιολόγηση του Συνεδρίου
  • Συμμετοχή στα Διαλείμματα Καφέ